Hướng dẫn đặt hàng và thanh toán

CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

Đới với khách hàng là cá nhân

Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website: http://banhtrungthuhuunghi.vn/

Bước 2: Gửi yêu cầu mua hàng: Qua From đặt hàng, điện thoại, email, skype, yahoo chat.

CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

Đới với khách hàng là cá nhân

Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website: http://banhtrungthuhuunghi.vn/

Bước 2: Gửi yêu cầu mua hàng: Qua From đặt hàng, điện thoại, email, skype, yahoo chat.

Bước 3: Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu

Bước 4: Thanh toán 100% trước khi nhận hàng, hoặc ngay khi nhận hàng.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp

Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại Website: http://banhtrungthuhuunghi.vn/

Bước 2: Gửi yêu cầu mua hàng: Qua From đặt hàng, điện thoại, email, skype, yahoo chat.

Bước 3: Ký kết hợp đồng mua hàng

Bước 4: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm ký kết và trước thời điểm giao hàng 03 ngày

Bước 5: Nhận hàng tại địa chỉ theo yêu cầu.

Bước 6: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại ngay khi nhận hàng.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ chúng tôi

Top