Chính sách đổi trả hàng

CHÍNH SÁCH ĐỔI VÀ TRẢ HÀNG

1. Điều kiện đổi hàng

Đối với hàng còn nguyên, không có dấu hiệu sử dụng và có hóa đơn kèm theo
Thời gian đổi hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng
Sản phẩm đổi lại phải có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị mua hàng trước đó

2. Trường hợp từ chối đổi hàng

Không đáp ứng được các điều kiện đổi hàng như đã nêu trên
Hàng còn mới, nhưng các phụ kiện của hàng không còn đầy đủ hoặc bị hư hại do các tác nhân bên ngoài sau khi mua

3. Thời gian giải quyết việc đổi hàng

Sản phẩm đổi ngay giải quyết không quá 1 ngày (24h).
Sản phẩm cần thẩm định do lỗi sản xuất giải quyết không quá 3 ngày ( trừ CN và ngày lễ)

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ chúng tôi

Top