Bảng Giá Bánh Trung Thu Hữu Nghị năm 2019

Bảng Giá Bánh Trung Thu Hữu Nghị Năm 2020

  • Chia sẻ

Nhà phân phối bánh trung thu Hữu Nghị miền bắc
Công ty cổ phần CHM Việt Nam

Số: 68/2019/Price/YTC

Bảng báo giá Bánh Trung Thu Hữu Nghị 2019

STT Mã SP Tên SP ĐVT Trọng 
Lượng
Giá bán
    BỘ SƯU TẬP CAO CẤP      
1 TNTT THANH NGUYỆT TRƯỜNG THỊNH Hộp 04 hộp / kiện 1,280,000
2 TNTPU THANH NGUYỆT TRƯỜNG PHÚC Hộp 04 hộp / kiện 650,000
3 TNTK THANH NGUYỆT TRƯỜNG KHANG Hộp 06 hộp / kiện 430,000
4 TNTPA THANH NGUYỆT TRƯỜNG PHÁT Hộp 05 hộp / kiện 500,000
5 TNTA THANH NGUYỆT TRƯỜNG AN Hộp 05 hộp / kiện 500,000
6 TQ TỨ QUÝ Hộp 06 hộp / kiện 330,000
7 ĐB HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT  Hộp 06 hộp / kiện 550,000
8 BY BANYAN Hộp 05 hộp / kiện 500,000
9 ML MOONLIGHT Hộp 05 hộp / kiện 800,000
10 LPR LE PETIT PRINCE Hộp 05 hộp / kiện 450,000
  Bánh nướng 180gr (30 cái/ kiện)  
14 N1 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 180G cái 180gr 60,000
15 N2 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH HẠT DƯA 180G cái 180gr 54,000
16 N3 BÁNH NƯỚNG SEN  NHUYỄN 180G cái 180gr 54,000
17 N4 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN HẠT DƯA 180G cái 180gr 54,000
18 N5 BÁNH NƯỚNG SEN CỐM 180G cái 180gr 61,000
19 N6 BÁNH NƯỚNG KHOAI MÔN 180G cái 180gr 54,000
20 N7 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 180G cái 180gr 50,000
21 N8 BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 180G cái 180gr 61,000
22 N9 BÁNH NƯỚNG NGŨ NHÂN 180G cái 180gr 54,000
23 N10 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 180G cái 180gr 60,000
24 N11 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 1T- 180G cái 180gr 59,000
25 N12 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 1T-180G cái 180gr 65,000
26 N13 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-180G cái 180gr 79,000
27 N14 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM JAMBON 1T-180G cái 180gr 79,000
28 N15 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1T-180G cái 180gr 79,000
29 N16 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM VI CÁ 1T-180G cái 180gr 83,000
30 N17 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-180G cái 180gr 79,000
31 N18 BÁNH NƯỚNG ĐẬU ĐỎ 180G cái 180gr 54,000
  Bánh nướng 150gr (30 cái/ kiện)  
32 N19 BÁNH NƯỚNG BÍ ĐỎ 1T-150G cái 150gr 55,000
33 N20 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 1T-150G cái 150gr 54,000
34 N21 BÁNH NƯỚNG ĐẬU ĐỎ 150G cái 150gr 50,000
35 N22 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH HẠT DƯA 150G cái 150gr 50,000
36 N23 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 150G cái 150gr 50,000
37 N24 BÁNH NƯỚNG NGŨ NHÂN 150G cái 150gr 50,000
38 N25 BÁNH NƯỚNG SEN CỐM 150G cái 150gr 56,000
39 N26 BÁNH NƯỚNG KHOAI MÔN 150G cái 150gr 50,000
40 N27 BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 150G cái 150gr 56,000
41 N28 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN HẠT DƯA 150G cái 150gr 58,000
42 N29 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 150G cái 150gr 46,000
43 N30 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 150G cái 150gr 60,000
44 N31 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 150G cái 150gr 54,000
45 N32 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 150G cái 150gr 54,000
46 N33 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 1T-150G cái 150gr 60,000
47 N34 BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 1T-150G cái 150gr 62,000
48 N35 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-150G cái 150gr 65,000
49 N36 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-150G cái 150gr 62,000
  Bánh nướng 210gr (20 cái/ kiện)  
50 N37 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 210G cái 210gr 66,000
51 N38 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 2T-210G cái 210gr 66,000
52 N39 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 210G cái 210gr 57,000
53 N40 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 2T-210G cái 210gr 105,000
54 N41 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2T-210G cái 210gr 96,000
55 N42 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 2T-210G cái 210gr 80,000
56 N43 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 2T-210G cái 210gr 102,000
  Bánh nướng Sugar Free (30 cái/ kiện)  
57 N44 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH SUGAR FREE 170G cái 170gr 52,000
58 N45 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN SUGAR FREE 170G cái 170gr 52,000
  Bánh dẻo 180gr (30 cái/ kiện)  
59 D1 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 180G cái 180gr 60,000
60 D2 BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 180G cái 180gr 54,000
61 D3 BÁNH DẺO SEN  NHUYỄN 180G cái 180gr 54,000
62 D4 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN HẠT DƯA 180G cái 180gr 54,000
63 D5 BÁNH DẺO SEN CỐM 180G cái 180gr 61,000
64 D6 BÁNH DẺO KHOAI MÔN 180G cái 180gr 54,000
65 D7 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 180G cái 180gr 50,000
66 D8 BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 180G cái 180gr 61,000
67 D9 BÁNH DẺO NGŨ NHÂN 180G cái 180gr 54,000
68 D10 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 180G cái 180gr 60,000
69 D11 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1T- 180G cái 180gr 59,000
70 D12 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1T-180G cái 180gr 65,000
71 D13 BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-180G cái 180gr 79,000
72 D14 BÁNH DẺO THẬP CẨM JAMBON 1T-180G cái 180gr 79,000
73 D15 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1T-180G cái 180gr 79,000
74 D16 BÁNH DẺO THẬP CẨM VI CÁ 1T-180G cái 180gr 83,000
75 D17 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-180G cái 180gr 79,000
  Bánh dẻo 150gr (30 cái/ kiện)  
76 D20 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1T-150G cái 150gr 54,000
77 D21 BÁNH DẺO CHAY 150G cái 150gr 33,000
78 D22 BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 150G cái 150gr 50,000
79 D23 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 150G cái 150gr 50,000
80 D24 BÁNH DẺO NGŨ NHÂN 150G cái 150gr 50,000
81 D25 BÁNH DẺO SEN CỐM 150G cái 150gr 56,000
82 D26 BÁNH DẺO KHOAI MÔN 150G cái 150gr 50,000
83 D27 BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 150G cái 150gr 56,000
84 D28 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN HẠT DƯA 150G cái 150gr 58,000
85 D29 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 150G cái 150gr 46,000
86 D30 BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 150G cái 150gr 60,000
87 D31 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 150G cái 150gr 54,000
88 D32 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 150G cái 150gr 54,000
89 D33 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1T-150G cái 150gr 60,000
90 D34 BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 1T-150G cái 150gr 62,000
91 D35 BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-150G cái 150gr 65,000
92 D36 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-150G cái 150gr 62,000
  Bánh dẻo 210gr (20 cái/ kiện)  
93 D37 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 210G cái 210gr 66,000
94 D38 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 2T-210G cái 210gr 92,000
95 D39 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 210G cái 210gr 57,000
96 D40 BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 2T-210G cái 210gr 105,000
97 D41 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2T-210G cái 210gr 96,000
98 D42 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 2T-210G cái 210gr 80,000
99 D43 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 2T-210G cái 210gr 102,000

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ chúng tôi

Top