Bảng Giá Bánh Trung Thu Hữu Nghị năm 2019

Bảng giá bánh trung thu Hữu Nghị 2019

  • Chia sẻ

Nhà phân phối bánh trung thu Hữu NGhị miền bắc
Công ty cổ phần CHM

Số: 68/2019/Price/YTC

Bảng báo giá Bánh Trung Thu Hữu Nghị 2019

STT  Mã sp Tên SP Quy cách ĐVT   Trọng Lượng Giá Bán
Bánh Trăng vàng cao cấp
1 LP Hộp lộc phát  04 hộp / kiện Hộp   1,680,000
2 ĐN Thăng Long Đế Nguyệt(4 bánh 80g + 1 bánh 680g)  04 hộp / kiện  Hộp   1,280,000
3 TV Hộp Thịnh vượng(5 bánh 80g + Trà)  05 hộp / kiện  Hộp   650,000
4 HN Hộp Hội Ngộ (4 bánh 150g )  08 hộp / kiện  Hộp   400,000
5 HP Hộp Hạnh Phúc ( 6 bánh 80g ) đỏ  06 hộp / kiện  Hộp   480,000
6 HP Hộp Hạnh Phúc ( 6 bánh 80g ) xanh  06 hộp / kiện  Hộp   480,000
7 ĐV Hộp Đất Việt ( 4 bánh 150g )  05 hộp / kiện  Hộp   420,000
8 MM Hộp May Mắn ( 680g )  05 hộp / kiện  Hộp   350,000
9 TN Hôp Thanh Nguyệt - Sugar Free ( 4 bánh 150g )  05 hộp / kiện  Hộp   480,000
10 TT Hộp Trăng Thu ( 4 bánh 150g )  - Màu đỏ  08 hộp / kiện  Hộp   550,000
11 TT Hộp Trăng Thu ( 4 bánh 150g )  - Màu Xanh  08 hộp / kiện  Hộp   550,000
12 ĐB Hộp Đặc Biệt 4 Bánh 180gr ( 2 nước +2 dẻo) 10 hộp / kiện  Hộp    280,000
13 Sugar   Hộp 2 bánh Sugar - Free 20 hộp / kiện   Hộp   120,000 
Bánh Nướng 210gr - 2 Trứng
12 N1 Thập Cẩm Jambon - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
13 N2 Sen Nhuyễn - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 85,000
14 N3 Thập Cẩm Xá Xíu - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
15 N4 Thập Cẩm Gà Quay - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
16 N5 Thập Cẩm Lạp Xưởng - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 95,000
17 N6 Đậu Xanh - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 80,000
Bánh Nướng 180gr - 1 Trứng
18 N7 Đậu Xanh - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 56,000
19 N8 Thập Cẩm Gà Quay - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
20 N9 Sen Nhuyễn - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 60,000
21 N10 Thập Cẩm Xá Xíu - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
22 N11 Thập Cẩm Jambon - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
23 N12 Thập Cẩm Lạp Xưởng - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
Bánh Nướng 150gr - 1 Trứng
24 N13 Đậu Xanh - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
25 N14 Thập Cẩm Xá Xíu - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 60,000
26 N15 Thập Cẩm Gà Quay - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 62,000
27 N16 Sen Nhuyễn - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
28 N17 Bí Đỏ - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
29 N18 Trà Xanh Matcha - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 60,000
Bánh Nướng 180gr
30 N19 Đậu Xanh 30 Cái / kiện Cái  180gr 46,000
31 N20 Đậu Xanh Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
32 N21 Ngũ Nhân 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
33 N22 Thập Cẩm Xá Xíu 30 Cái / kiện Cái 180g 56,000
34 N23 Thập Cẩm Lạp Xưởng 30 Cái / kiện Cái 180g 56,000
35 N24 Khoai Môn 30 Cái / kiện Cái 180g 52,000
36 N25 Sen Cốm 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
37 N26 Sen Nhuyễn 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
38 N27 Sen Nhuyễn Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
39 N28 Đậu Đỏ 30 Cái / kiện Cái 180g 52,000
40 N29 Trà Xanh Matcha 30 Cái / kiện Cái 180g 60,000
Bánh Nướng 150gr
41 N30 Đậu Xanh 30 Cái / kiện Cái 150g 43,000
42 N31 Đậu Xanh Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 150g 46,000
43 N32 Thập Cẩm Gà Quay 30 Cái / kiện Cái 150g 58,000
44 N33 Thập Cẩm Xá Xíu 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
45 N34 Thập Cẩm Lạp Xưởng 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
46 N35 Khoai Môn 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
47 N36 Sen Cốm 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
48 N37 Sen Nhuyễn 30 Cái / kiện Cái 150g 46,000
49 N38 Sen Nhuyễn Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
50 N39 Ngũ Nhân 30 Cái / kiện Cái 150g 48,000
51 N40 Đậu Đỏ 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
52 N41 Trà Xanh Matcha 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
53 N42 Con Cá 30 Cái / kiện Cái 150g 38,000
Bánh Dẻo 210gr - 2 Trứng
54 D1 Đậu Xanh - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 80,000
55 D2 Sen Nhuyễn - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 85,000
56 D3 Thập Cẩm Xá Xíu - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
57 D4 Thập Cẩm Gà Quay - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
58 D5 Thập Cẩm Lạp Xưởng - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 95,000
Bánh Dẻo 180gr - 1 Trứng
59 D6 Đậu Xanh - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 56,000
60 D7 Thập Cẩm Gà Quay - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
61 D8 Sen Nhuyễn - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 60,000
62 D9 Thập Cẩm Xá Xíu - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
63 D10 Thập Cẩm Jambon - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
64 D11 Thập Cẩm Lạp Xưởng - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
Bánh Dẻo 150gr - 1 Trứng
65 D12 Đậu Xanh - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
66 D13 Sen Nhuyễn - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
67 D14 Bí Đỏ - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
68 D15 Trà Xanh Matcha - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 60,000
Bánh Dẻo 180gr
69 D16 Đậu Xanh 30 Cái / kiện Cái 180g 46,000
70 D17 Đậu Xanh Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
71 D18 Thập Cẩm Xá Xíu 30 Cái / kiện Cái 180g 56,000
72 D19 Thập Cẩm Lạp Xưởng 30 Cái / kiện Cái 180g 56,000
73 D20 Khoai Môn 30 Cái / kiện Cái 180g 52,000
74 D21 Sen Cốm 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
75 D22 Sen Nhuyễn 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
76 D23 Sen Nhuyễn Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
77 D24 Ngũ Nhân 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
78 D25 Trà Xanh Matcha 30 Cái / kiện Cái 180g 60,000
Bánh Dẻo 150gr
79 D26 Đậu Xanh 30 Cái / kiện Cái 150g 43,000
80 D27 Đậu Xanh Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 150g 46,000
81 D28 Ngũ Nhân 30 Cái / kiện Cái 150g 48,000
82 D29 Thập Cẩm Xá Xíu 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
83 D30 Thập Cẩm Lạp Xưởng 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
84 D31 Thập Cẩm Gà Quay 30 Cái / kiện Cái 150g 58,000
85 D32 Khoai Môn 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
86 D33 Sen Cốm 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
87 D34 Sen Nhuyễn 30 Cái / kiện Cái 150g 46,000
88 D35 Sen Nhuyễn Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
89 D36 Trà Xanh Matcha 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
90 D37 Bánh Dẻo Chay 30 Cái / kiện Cái 150g 30,000

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ chúng tôi

Top