Bảng Giá Bánh Trung Thu Hữu Nghị năm 2018

Đang cập nhật

Bảng báo giá và Chính sách chiết khấu Bánh Trung Thu Hữu Nghị

Nhà phân phối bánh trung thu Hữu NGhị miền bắc
Công ty cổ phần CHM

Số: 08/2017/Price/CHM

Bảng báo giá Bánh Trung Thu Hữu Nghị

STT  Mã sp Tên SP Quy cách ĐVT   Trọng Lượng Giá Bán
Bánh Trăng vàng cao cấp
1 H1 Hộp lộc phát  04 hộp / kiện Hộp   1,680,000
2 H2 Thăng Long Đế Nguyệt(4 bánh 80g + 1 bánh 680g)  04 hộp / kiện  Hộp   1,280,000
3 H3 Hộp Thịnh vượng(5 bánh 80g + Trà)  05 hộp / kiện  Hộp   620,000
4 H4 Hộp Hội Ngộ (4 bánh 150g )  08 hộp / kiện  Hộp   360,000
5 H5 Hộp Hạnh Phúc ( 6 bánh 80g )  06 hộp / kiện  Hộp   460,000
6 H6 Hộp Hạnh Phúc ( 6 bánh 80g )  06 hộp / kiện  Hộp   460,000
7 H7 Hộp Đất Việt ( 4 bánh 150g )  05 hộp / kiện  Hộp   420,000
8 H8 Hộp May Mắn ( 680g )  05 hộp / kiện  Hộp   320,000
9 H9 Hôp Thanh Nguyệt - Sugar Free ( 4 bánh 150g )  05 hộp / kiện  Hộp   450,000
10 H10 Hộp Trăng Thu ( 4 bánh 150g )  - Màu đỏ  08 hộp / kiện  Hộp   500,000
11 H11 Hộp Trăng Thu ( 4 bánh 150g )  - Màu Xanh  08 hộp / kiện  Hộp   500,000
Bánh Nướng 210gr - 2 Trứng
12 N1 Thập Cẩm Jambon - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
13 N2 Sen Nhuyễn - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 85,000
14 N3 Thập Cẩm Xá Xíu - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
15 N4 Thập Cẩm Gà Quay - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
16 N5 Thập Cẩm Lạp Xưởng - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 95,000
17 N6 Đậu Xanh - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 80,000
Bánh Nướng 180gr - 1 Trứng
18 N7 Đậu Xanh - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 55,000
19 N8 Thập Cẩm Gà Quay - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 73,000
20 N9 Sen Nhuyễn - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 60,000
21 N10 Thập Cẩm Xá Xíu - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 73,000
22 N11 Thập Cẩm Jambon - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
23 N12 Thập Cẩm Lạp Xưởng - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 73,000
Bánh Nướng 150gr - 1 Trứng
24 N13 Đậu Xanh - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
25 N14 Thập Cẩm Xá Xíu - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 58,000
26 N15 Thập Cẩm Gà Quay - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 62,000
27 N16 Sen Nhuyễn - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
28 N17 Bí Đỏ - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
29 N18 Trà Xanh Matcha - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 58,000
Bánh Nướng 180gr
30 N19 Đậu Xanh 30 Cái / kiện Cái   45,000
31 N20 Đậu Xanh Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 180g 48,000
32 N21 Ngũ Nhân 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
33 N22 Thập Cẩm Xá Xíu 30 Cái / kiện Cái 180g 55,000
34 N23 Thập Cẩm Lạp Xưởng 30 Cái / kiện Cái 180g 55,000
35 N24 Khoai Môn 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
36 N25 Sen Cốm 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
37 N26 Sen Nhuyễn 30 Cái / kiện Cái 180g 48,000
38 N27 Sen Nhuyễn Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
39 N28 Đậu Đỏ 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
40 N29 Trà Xanh Matcha 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
Bánh Nướng 150gr
41 N30 Đậu Xanh 30 Cái / kiện Cái 150g 42,000
42 N31 Đậu Xanh Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 150g 45,000
43 N32 Thập Cẩm Gà Quay 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
44 N33 Thập Cẩm Xá Xíu 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
45 N34 Thập Cẩm Lạp Xưởng 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
46 N35 Khoai Môn 30 Cái / kiện Cái 150g 46,000
47 N36 Sen Cốm 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
48 N37 Sen Nhuyễn 30 Cái / kiện Cái 150g 46,000
49 N38 Sen Nhuyễn Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
50 N39 Ngũ Nhân 30 Cái / kiện Cái 150g 45,000
51 N40 Đậu Đỏ 30 Cái / kiện Cái 150g 48,000
52 N41 Trà Xanh Matcha 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
53 N42 Con Cá 30 Cái / kiện Cái 150g 38,000
Bánh Dẻo 210gr - 2 Trứng
54 D1 Đậu Xanh - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 80,000
55 D2 Sen Nhuyễn - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 85,000
56 D3 Thập Cẩm Xá Xíu - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
57 D4 Thập Cẩm Gà Quay - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 100,000
58 D5 Thập Cẩm Lạp Xưởng - 2 Trứng 20 Cái / kiện Cái 210g 95,000
Bánh Dẻo 180gr - 1 Trứng
59 D6 Đậu Xanh - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 55,000
60 D7 Thập Cẩm Gà Quay - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 73,000
61 D8 Sen Nhuyễn - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 60,000
62 D9 Thập Cẩm Xá Xíu - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 73,000
63 D10 Thập Cẩm Jambon - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 75,000
64 D11 Thập Cẩm Lạp Xưởng - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 180g 73,000
Bánh Dẻo 150gr - 1 Trứng
65 D12 Đậu Xanh - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
66 D13 Sen Nhuyễn - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
67 D14 Bí Đỏ - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
68 D15 Trà Xanh Matcha - 1 Trứng 30 Cái / kiện Cái 150g 58,000
Bánh Dẻo 180gr
69 D16 Đậu Xanh 30 Cái / kiện Cái 180g 45,000
70 D17 Đậu Xanh Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 180g 48,000
71 D18 Thập Cẩm Xá Xíu 30 Cái / kiện Cái 180g 55,000
72 D19 Thập Cẩm Lạp Xưởng 30 Cái / kiện Cái 180g 55,000
73 D20 Khoai Môn 30 Cái / kiện Cái 180g 50,000
74 D21 Sen Cốm 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
75 D22 Sen Nhuyễn 30 Cái / kiện Cái 180g 48,000
76 D23 Sen Nhuyễn Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
77 D24 Ngũ Nhân 30 Cái / kiện Cái 180g 48,000
78 D25 Trà Xanh Matcha 30 Cái / kiện Cái 180g 58,000
Bánh Dẻo 150gr
79 D26 Đậu Xanh 30 Cái / kiện Cái 150g 42,000
80 D27 Đậu Xanh Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 150g 45,000
81 D28 Ngũ Nhân 30 Cái / kiện Cái 150g 45,000
82 D29 Thập Cẩm Xá Xíu 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
83 D30 Thập Cẩm Lạp Xưởng 30 Cái / kiện Cái 150g 50,000
84 D31 Thập Cẩm Gà Quay 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
85 D32 Khoai Môn 30 Cái / kiện Cái 150g 46,000
86 D33 Sen Cốm 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
87 D34 Sen Nhuyễn 30 Cái / kiện Cái 150g 46,000
88 D35 Sen Nhuyễn Hạt Dưa 30 Cái / kiện Cái 150g 55,000
89 D36 Trà Xanh Matcha 30 Cái / kiện Cái 150g 52,000
90 D37 Bánh Dẻo Chay 30 Cái / kiện Cái 150g 26,000

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ chúng tôi

Top